E-POŻ - Usługi przeciwpożarowe Floriańska 55, 08-110 Siedlce +48 728 998 020  

Oferta

Oferta dla szkół

Firma E-POŻ zajmuje się profesjonalnie Sprawdzeniem Organizacji i Warunków Ewakuacji w obiektach. Pracownicy naszej firmy przygotują kompletną dokumentację pomogą przeprowadzić ćwiczena a wnioski zawarte w protokole końcowym pomogą usprawnic ewakuacje z obiektu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 § 17. 1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

© 2021 GAŚNICE SIEDLCE.
Wszelkie prawa zastrzezone.
Strony internetowe
Do góry